• KANGUR MATEMATYCZNY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY Dzwonek.pl

     • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

     • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  kształcenie na odległość zostało wydłużone do 24 maja br. 

      Zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki. 

      Nowe terminy Egzaminu Ósmoklasisty:

      • język polski - 16 czerwca 2020r.
      • matematyka - 17 czerwca 2020r.
      • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020r.

      Z poważaniem 

      Hanna Kozakiewicz 

       

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DO 26 KWIETNIA 2020r.

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

      Zgodnie z decyzją rządu zawieszenie zajęć w szkołach potrwa do 26 kwietnia. Tym samym egzaminy klas ósmych nie odbędą się w pierwotnie planowanym terminie. Najprawdopodobniej zostaną przesunięte na czerwiec.

      Z poważaniem

      Hanna Kozakiewicz

     • INFORMACJA

     • INFORMACJA 

      Szanowni Rodzice,

      dla ułatwienia kontaktu z naszą szkołą podczas realizacji kształcenia na odległość uruchamiamy dodatkowe numery telefonu:

      szkoła (w godzinach od 7:00 do 15:00) – tel. 536 118 758

      administrator dziennika elektronicznego (w godzinach od 7:30 do 13:30) – tel. 536 118 742

       

     • REKRUTACJA 2020/2021

     • Informacja Gminnego Centrum Oświaty

      Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się między innymi zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach rekomendujemy, aby kontaktować się ze szkołami i przedszkolami przede wszystkim drogą elektroniczną lub telefoniczną, również w trakcie trwającej rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.

      Do 20 marca trwa rejestracja wniosków. Rekomendujemy by wykonać skan lub zdjęcie wydrukowanego, uzupełnionego i podpisanego przez rodziców wniosku oraz wymaganych załączników i przesłać je drogą elektroniczną na adres mailowy wybranej szkoły lub przedszkola.

      Od 30 marca do 15 kwietnia można telefonicznie uzyskać informację czy dziecko zostało przyjęte do wybranej szkoły lub przedszkola oraz potwierdzić swój wybór.

      Dyrektor GCO

      A. Szafrańska

     • INFORMACJA !!!

     • DRODZY RODZICE.

      W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszeniem zajęć edukacyjno - wychowawczych w szkołach DRZWI OTWARTE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM zostają odwołane. O ich nowym terminie poinformujemy Państwa.

      Pozdrawiamy !

     • PILNE !!! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ !!!

     • PILNE!!! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!!!Od jutra 12 marca 2020 zawieszamy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Do piątku dla uczniów, nie mających opieki w domu, będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16- 25 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.Jest to decyzja MEN z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

      Hanna Kozakiewicz  - dyrektor szkoły

      O zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku do 8 lat.

      * Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

      * Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu; nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale również tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracują na umowie zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

      * Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem. Od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłaca rodzic. Jeśli rodzic nie jest pracownikiem, to podstawą jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekujesz się dzieckiem. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71 procent.

      * W normalnych okolicznościach zasiłek przysługuje rodzicom tylko pod warunkiem, że zamknięcie placówki było nieprzewidziane (opiekunowie dowiedzieli się o tym w terminie nie dłuższym niż siedem dni przed zamknięciem placówki), nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku, nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. W przypadku koronawirusa sytuacja jest inna. W specustawie zapisano, że rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego bez powyższych warunków, czyli nawet jeśli wykorzystali już limit 60 dni.

      * Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom, nie dłużej niż przez 14 dni (które nie będą wliczane do ustawowego limitu 60 dni), niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki oświatowej z powodu wirusa.

      * Prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje także, jeżeli szkoła nie została zamknięta, ale powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny konkretnego dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka, bo oznacza niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki. To też odbywa się na podstawie druku Z-15A.

      * Rodzice i opiekunowie dzieci starszych niż 8-letnie w razie zamknięcia szkoły mogą skorzystać z urlopu na dziecko, który przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w przypadku dzieci do lat 14. Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy na dziecko zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przepisy nie precyzują, na ile wcześniej trzeba poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z wolnego.

     • INFORMACJA WÓJTA GMINY PRUSZCZ.

     • INFORMACJA

       

      Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, informuje jak postępować w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2.

       

      Mieszkańcu jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Wietnamie, Singapurze oraz Tajwanie lub miałeś kontakt z taką osobą i masz objawy takie jak:

      • gorączka,
      • kaszel,
      • duszności
      • problemy z oddychaniem
      • bóle mięśni

       

      niezwłocznie powiadom Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Świeciu ul. Sądowa 5,                 tel: 52 331 12 53   fax: 52 331 12 94  lub zadzwoń po karetkę nr tel 999 lub 112.

       

      Wirus przenosi się droga kropelkową podczas kaszlu i kichania więc:

      • w przypadku podejrzenia zakażenia, gdy nie masz jeszcze objawów pozostań w domu (unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa,
      • jeśli masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia wyjaśnij TELEFONICZNIE,

      nie zgłaszaj się sam do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie),

      • do szpitala udaj się po wcześniejszym uzgodnieniu,
      • nie zbliżaj się do osób chorych – zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób które kaszlą i kichają
      • unikaj dotykania rękami: oczu, nosa i ust,
      • zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kichasz i kaszlesz
      • myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.

       

      Minister Edukacji Narodowej wydał rekomendacje dla  dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych   https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych .

       

      W razie pytań dostępna jest infolinia NFZ   800 190 590.